Nuorkauppakamaritoiminta on harrastus alle 40-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka haluavat luoda verkostoja ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Riihimäen-Hyvinkään Seudun Nuorkauppakamari (RiHy) on osa kansainvälistä nuorkauppakamarijärjestöä (JCI). Suomessa kuulumme Alueeseen B, jossa toimii meidän lisäksemme 12 muuta kamaria.

Jäsenistömme on paikallisia vaikuttajia, aktiivisia toimijoita ja tulevaisuuden tekijöitä. Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö, ja jäsenistömme toimii hyvin erilaisissa työtehtävissä. Yhdistävänä tekijä on halu kehittää omaa osaamistaan kouluttautumisen ja aktiivisen tekemisen kautta sekä halu verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa.

Tekemisen kautta oppiminen

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia projekteja, joiden kautta haluamme vaikuttaa positivisesti yhteiskuntaan ja omaan elinympäristöömme. Toiminta tarjoaa turvallisen ympäristön opetella ja kehittää esimerkiksi omia johtamis- ja esiintymistaitojaan. Riihimäen-Hyvinkään Seudun Nuorkauppakamari on keskittynyt koulutustoimintaan. Sen lisäksi olemme talousalueella aktiivinen vaikuttaja mm. Kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn kautta.

Suomessa nuorkauppakamaritoiminta koostuu 70 paikallisyhdistyksestä, joissa on 2500 jäsentä. Yhdessä koejäsenten, kunniajäsenten ja senaattorien kanssa muodostamme Suomessa 5000 ihmisen aktiivisen verkoston. Maailmanlaajuisesti järjestömme toimii yli 100 maassa, 200 000 jäsenen voimin. Lue lisää Suomen Nuorkuppakamareiden sivuilta