Päivä Johtajana 2020

Päivä Johtajana-tempaus järjestetään torstaina 29.10. tilanteen niin salliessa.

Tempauksessa yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ottavat yhden tai useamman 17-20 -vuotiaan nuoren tutustumaan työtehtäviinsä työpäivän ajaksi.

Tempauksen tavoitteena on tuoda esiin johtajuuden haasteita, kannusteita ja kokemuksia; tutustua nuorten näkemyksiin, arvoihin ja ajatuksiin työelämästä; antaa vinkkejä ja tukea nuoren tulevaisuuspohdintaa, vahvistaa nuorten kiinnostusta yrityksen/organisaation toimialaan sekä innostaa nuoria yritteliäisyyteen.

Haastamme yritykset ja organisaatiot Riihimäen ja Hyvinkään talousalueella lähtemään mukaan ja tarjoamaan nuorelle päivän johtajan saappaissa! Lisätietoja antaa projektipäällikköömme Henri Uronen, henri.uronen@jci.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *